Varig Tilrettelagt arbeid

Har du uføretrygd, eller har du søkt om det? Varig Tilrettelagt Arbeid er et tilbud primært for personer med uføretrygd, og som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud.

Som arbeidstaker i Varig Tilrettelagt Arbeid er du (etter prøvetiden) fast ansatt i Solstein og har de samme rettigheter og plikter som arbeidstakere i det ordinære arbeidslivet. Herunder også rettigheter og plikter i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Du har videre rett til et individuelt tilrettelagt arbeids- og kvalifiseringsopplegg som er tilpasset dine behov og forutsetninger. Herunder individuell veiledning og oppfølging. Du har rett til medbestemmelse i utforming og evaluering av de individuelle avtaler og planer som er knyttet til ditt ansettelsesforhold i bedriften. På samme måte har du et medansvar for å følge de tilrettelagte avtaler og planer som gjelder ditt ansettelsesforhold.

Solstein skal tilby en trivelig arbeidsplass og en hverdag med varierte oppgaver. Vi ønsker å gi deg mulighet til å kvalifisere deg og utvikle dine ressurser.

Høres det spennende og kjekt ut ?

Hvis du har lyst å komme på en omvisning ? Kontakt oss for å avtale passende tidspunkt.

Kontakt Jan Olav Sørlie på 913 43 244  eller email jos@solstein.no for mer informasjon og avtale tidspunkt for omvisning.

Trivsel og trygghet er sentrale ord i vår målsetting.