Arbeidsrettet rehabilitering

Solstein har tilbudt arbeidsrettet rehabilitering for NAV siden 2008.

Vi vil gjerne at du som har gjennomført arbeidsrettet rehabilitering hos oss gir oss en tilbakemelding på din opplevelse. Link til skjema finner du her. Undersøkelsene er anonym.

Vi tilbyr ARR i hele Nord-Rogaland. Vår samarbeidspartner Rysteg utfører tjenesten i kommunene Sauda, Suldal og Vindafjord.
Målgrupper:
ARR er et tilbud til deg som er sykemeldt eller som har fått din arbeidsevne nedsatt, slik at du hindres i å komme tilbake i ordinært arbeid.

Formål & fokus:
ARR har som formål å styrke din arbeidsevne, bidra til å mestre dine helse-relaterte utfordringer og sosiale vansker som hindrer deltakelse i arbeidslivet.
ARR har et arbeidsrettet fokus. Tiltaket har en tidsramme på 4 uker, med muligheter for forlengelse i inntil 12 uker.

Arbeidsrettet rehabilitering inneholder 3 overlappende faser:
1. Kartlegging og utredning.
2. Veiledning og arbeidsrettet aktivitet.
3. Oppsummering og avslutning.
Du får tildelt en veileder som koordinerer all aktivitet gjennom
hele tiltaksperioden.
Aktiviteter vi kan tilby:
• Individuelle veiledningssamtaler.
• Dialogmøter med lege, arbeidsgiver eller andre involverte.
• Funksjonsvurdering og oppfølging av fysioterapeut og kiropraktor.
• Ernæringsveiledning.
• Individuell treningsveiledning.
• Medisinsk yoga, bassengtrening, balltrening og turgrupper.
• Karriereveiledning.
• Samtaler med Coach.
• Temaundervisning.
• Fokus på CV og jobbsøknad.
• Arbeidsevnekartlegging.
• Kartlegging av lese- og skrivevansker.
• Arbeidsplassvurdering med fokus på ergonomisk tilrettelegging.
• Arbeidsutprøvning.
• Juridisk rådgivning.

 

Veilederteamet i ARR

Turgruppe i Karmøyheiene

Trivsel og trygghet er sentrale ord i vår målsetting.

Bassengtrening i Karmøyhallen

Treingsrommet på Solstein